Mononoke Hime - Ashitaka

Ashitaka - Mononoke Hime

Fanart of Ashitaka from the movie Princess Mononoke (Ghibli Studio)